Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Novosti 

Mihajlović Soft proslavio jubilej - 20 godina rada

Mihajlović Soft je sa prijateljima 31. marta svečano proslavio redak jubilej privatnog preduzetništva u Srbiji – 20 godina uspešnog rada. Detaljnije...


 Members of Nis Cluster of Advanced Tehnologies

Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...

Poštovani korisnici, tokom novembra i decembra kod većine vas je završena priprema računara za prelazak na novu verziju WinIFIS programa.

Prateći napredne tehnologije program je prilagođen i najnovijoj verziji Windows-a 8.1.

Međutim, kao i kod svih novih tehnologija javljaju se neki problemi, pa je tek 20. decembra 2013. godine, proizvođač modula za pregled na ekran dokumenata ispravio grešku koja je uzrokovala loš prikaz dokumenta pre štampe u modulu za Finansijsko poslovanje na računarima sa operativnim sistemom Windows XP.

Molimo vas da OVDE preuzmete ispravljenu instalaciju. Arhivu možete raspakovati prgramom 7Zip.

Promena PDV stope 

Poštovani korisnici, 

kao što sigurno već znate, 01.01.2014. stupa na snagu Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, prema kojem se posebna stopa PDV-a sa dosadašnjih 8% menja na 10%.

Uputstvo za promenu stope možete naci na linku Promena PDV stope. jedina razlika je u tome sto sada menjate samo posebnu stopu.

Dopuna uputstva za korisnike paketa WinIFISSQL 

 Poštovani korisnici, ukoliko ste vec preuzeli uputstvo za WinIFISSQL Izmena Opšte Stope PDV, a  svoje maloprodajne objekte pratite i Robno (svakodnevno ih razdužujete kroz program po artiklima), molimo vas da još jednom preuzmete dopunjeno uputstvo sa donjeg linka. Unete izmene se odnose na tacku 4. uputstva koja je sada podeljena na dve podtacke (a. i b.)  od kojih se tacka b. odnosi na slucaj kada MP objekte pratite robno. Takodje, ukoliko ste se odlucili da zbog izmene opšte stope PDV-a povecate svoje krajnje maloprodajne cene sa PDV-om u ovoj dopuni unete su izmene (na poslednje dve stranice) u postupku koji treba da preduzmete.

WinIFISSQL Izmena Opšte Stope PDV DOPUNJENO uputstvo.pdf

Dopuna uputstava za izmenu stopa u Galeb FP-550 fiskalnom printeru. 

Poštovani korisnici, ukoliko ste već preuzeli uputstvo za Izmenu PDV stopa na Galeb FP-550 fiskalnom printeru upotrebom programa FPTest v3.85, zbog sitnog problema koji poseduje program FPTest v3.85, molimo vas da još jednom preuzmete dopunjeno uputstvo sa donjeg linka. Unete izmene se nalaze na kraju 2. i na početku 3. stranice uputstva.

Izmena PDV stopa na Galeb FP-550 fiskalnom printeru DOPUNJENO uputstvo.pdf

Pored gore pomenutog, dopunjeno je i uputstvo: „PCKasa bez CCFU Izmena PDV stopa na Galebu FP-550“. Naime, detaljnim testiranjem primetili smo da u zavisnosti od verzije firmware-a koju ima vaš printer, možete inicijalno dobiti lošu informaciju o trenutnim stopama u printeru. Unete izmene se nalaze na pocetku 2. stranice uputstva. Dopunjeno uputstvo možete preuzeti i sa donjeg linka.

PCKasa Bez CCFU Izmena PDV stope na Galebu FP-550 DOPUNJENO uputstvo.pdf

Promena PDV stope  

Na svojoj sednici 25. septembra 2012. godine, Skupština Srbije usvojila je predloge niza propisa vezanih za izmene i dopune poreskih zakona.

S’ obzirom na to da stupaju na snagu od 01. oktobra 2012. godine, trenutno su najaktuelnije izmena Opšte stope PDV-a sa dosadašnjih 18% na 20%, kao i izmena posebne nadoknade poljoprivrednim proizvodjacima sa 5% na 8%.

 Detaljnije...

Novi proizvodi - IQOS 

IQOS (Information and Queue organization system)IQOS (Information and Queue organization system) je sistem za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama. IQOS predstavlja tehničko rešenje za duge redove u čekaonicama, i omogućava klijentima i službenicima radnu atmosferu bez gužve, stresa i visoko tehnološki organizovan način obavljanja posla sa ravnomernom raspodelom posla među radnicima.

Detaljnije...

Vesti/Preporuke 

Windows 7 je operativni sistem, naslednik Viste. Dostupan je u 32-bitnoj i 64-bitnoj verziji. Windows 7 je jednostavan, brz i atraktivan. Dizajniran je za brže i pouzdanije preformanse, da bi računar mogao da radi onako kako Vi želite.

Funkcije i mogućnosti ovog operativnog sistema su: brz pristup fajlovima, web lokacijama i dokumentima, manja iskorišćenost memorije i brže uočavanje USB uređaja. Osnovne funkcije koje su jednostavnije nego ikada omogućuju korisniku deljenje dokumenata, muzike i slika, štampače i sve ostale sadržaje sa drugim računarima koji takođe rade pod istim operativnim sistemom. Eleminiše naporno traganje za dokumentima u fasciklama i podfasciklama. Bolji pregled trake zadataka pruža korisniku odličan prikaz otvorenih sadržaja, a lista za prelazak korisniku omogućava da pomoću jednog klika prikaze nedavno korišćene datoteke.

Detaljnije... 

Antivirusna zaštita 

Zaštitite Vaše podatke i računare. U današnjim uslovima normalan rad računara je nezamisliv bez antivirusne zaštite. Preporučujemo Vam antivirus  proizvode kompanije KASPERSKY LAB.

Detaljnije...