Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Novosti 

Mihajlović Soft proslavio jubilej - 20 godina rada

Mihajlović Soft je sa prijateljima 31. marta svečano proslavio redak jubilej privatnog preduzetništva u Srbiji – 20 godina uspešnog rada. Detaljnije...


 Members of Nis Cluster of Advanced Tehnologies

Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...

O nama 

"Mihajlović Soft" je preduzeće koje se bavi izradom softvera u cilju pojednostavljenja i omogućavanja bržeg rada u različitim oblastima poslovanja, računarskim konsaltingom, prodajom računarske opreme, projektovanjem i uvođenjem informacionih sistema i računarskih mreža. Primarni pravac delovanja firme je zadovoljenje potreba i zahteva klijenata u smislu izrade odgovarajućih aplikativnih i drugih ITC rešenja i usluga najviših perofrmansi i kvaliteta, zasnovanih na vodećim svetskim tehnlogijama i standardima.

1991. godine startovali smo kao agencija za izradu softwera, a 1996. godine razvili smo se u kompaniju za kompjuterski inženjering. Sedište naše kompanije je u Nišu, odakle uspešno održavamo poslovanje sa korisnicima širom zemlje.

Naš razvojni tim ima višegodišnje iskustvo u radu i sačinjen je od mladih školovanih stručnjaka. Pored stalno zaposlenih, u zavisnosti od vrste i obima projekata na kojima se radi, "Mihajlović Soft" ima stalnu saradnju sa većim brojem spoljnih saradnika i firmi koje angažuje. Imajući u vidu dužinu postojanja firme, kao i izuzetno veliki broj korisnika različitih profila, aplikativna rešenja koja se nude su evoulirala tokom vremena i u zavisnosti od potreba.

Kao firma koja aktivno prati nove tehnologije i dešavanja na polju IT, "Mihajlović Soft" je zvanični Microsoft Certified Partner što je i zvanična potvrda kvaliteta rešenja koja nudimo u oblasti IT od strane Microsoft-a. Namera nam je da u narednom periodu u još većoj meri implementiramo celokupnu paletu proizvoda firme Microsoft u našim rešenjima. Pored toga, autorizovani smo distributeri Kaspersky Anti-Virus palete programa firme Kaspersky lab koja je jedna od vodećih svetskih firmi u tehnologiji zaštite podataka. Prva je primenila mnoge, nekada nove tehnologije, koje su sada sastavni deo svih modernih anti-virusnih zaštita. "Mihajlović Soft" je član niškog klastera naprednih tehnologija - Klaster Ni-CAT“ (Nis Cluster of Advanced Tehnologies).

Za 20 godina koliko postojimo stekli smo veliki broj korisnika, kako u Nišu, tako i širom zemlje, gde je naše ime postalo simbol kvaliteta, pouzdanosti i sigurnosti. Zahvaljujući kvalitetu i visokim performansama naših proizvoda, sve više organizacija i ustanova sa širokim spektrom delatnosti, opredeljuje se za korišćenje naših usluga i rešenja sa ciljem povećanja efikasnosti poslovanja. Trenutno, naša rešenja koristi približno 300 privrednih subjekata.

Naši zaposleni imaju odlične komunikacione i interpersonalne veštine i uživaju u brzom okruženju. Takođe, oni poseduju snažnu posvećenost timskom radu. Naš moto je da ne postoji nerešiv problem, pa po potrebi radimo preko radnog vremena, u cilju zadovoljenja potrebe korisnika. Dobra atmosfera, motivisanost i druželjubivost među zaposlenima bitan je faktor uspešnosti našeg preduzeća. Zbog toga je pravo zadovoljstvo raditi sa timom kao što je ovaj.