Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Licenciranje softvera  

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...

Vesti Kat Dob
Promena PDV stope
Napisano: 12/26/2013 11:15:45 AM

Poštovani korisnici, 

kao što sigurno već znate, 01.01.2014. stupa na snagu Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, prema kojem se posebna stopa PDV-a sa dosadašnjih 8% menja na 10%.

Uputstvo za promenu stope možete naci na linku Promena PDV stope. jedina razlika je u tome sto sada menjate samo posebnu stopu.

Tehnička podrška
Napisano: 4/3/2013 2:41:20 PM

Osnovni zadatak naše tehničke podrške do sada je bio zadovoljenje vaših potreba kao i podrška u prevazilaženju problema u radu sa aplikacijama na koje ste nailazili. Verujemo da smo u tome uspeli u velikoj meri i da ste zahvaljujući brzim, tačnim i korisnim informacijama i savetima dobijenim sa naše strane uspešno prevazilalizili najveći deo tih problema. Želimo da i u buduće, zajedno sa vama, kroz uspostavljanje još bolje komunikacije nastavimo sa ovom dobrom praksom i učinimo sve da možete nesmetano obavljati svoje svakodnevne aktivnosti koristeći naša softverska rešenja.

Promena PDV stope
Napisano: 9/27/2012 12:51:58 PM
Na svojoj sednici 25. septembra 2012. godine, Skupština Srbije usvojila je predloge niza propisa vezanih za izmene i dopune poreskih zakona.

S’ obzirom na to da stupaju na snagu od 01. oktobra 2012. godine, trenutno su najaktuelnije izmena Opšte stope PDV-a sa dosadašnjih 18% na 20%, kao i izmena posebne nadoknade poljoprivrednim proizvodjacima sa 5% na 8%.
 
 
Mihajlović Soft proslavio jubilej - 20 godina rada
Napisano: 4/4/2012 10:03:39 AM

Mihajlović Soft je sa prijateljima 31. marta svečano proslavio redak jubilej privatnog preduzetništva u Srbiji – 20 godina uspešnog rada.

Učešće na INFOTEL sajmu
Napisano: 11/7/2010

Naša kompanija je učestvovala na prvom sajmu informatike, telekomunikacija i digitalne opreme u Nišu, pod nazivom INFOTEL. Sajam je održan 5. i 6. novembra u Domu vojske Srbije.

Posetite naš štand na INFOTEL sajmu
Napisano: 11/1/2010

Posetite naš štand na prvom sajmu informatike, telekomunikacija i digitalne opreme u Nišu, 5. i 6. novembra 2010. godine od 10h-19h, u Domu vojske Srbije.

Učešće na 8. Nacionalnom Gerontološkom kongresu
Napisano: 5/20/2010

U organizaciji Gerontološkog društva Srbije, a pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Srbije, VIII nacionalni gerontološki kongres održan je, već tradicionalno, u maju u Vrnjačkoj Banji. Tema ovogodišnjeg skupa bila je "Za evropske standarde socijalne sigurnosti kvaliteta života u starosti", a posvećena je analizi rezultata četvorogodišnje primene Nacionalne strategije o starenju (2006 - 2015).

Arhiva...