Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Licenciranje softvera  

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...

Vesti Kat Dob
Tehnička podrška
Napisano: 03.04.2013

Osnovni zadatak naše tehničke podrške do sada je bio zadovoljenje vaših potreba kao i podrška u prevazilaženju problema u radu sa aplikacijama na koje ste nailazili. Verujemo da smo u tome uspeli u velikoj meri i da ste zahvaljujući brzim, tačnim i korisnim informacijama i savetima dobijenim sa naše strane uspešno prevazilalizili najveći deo tih problema. Želimo da i u buduće, zajedno sa vama, kroz uspostavljanje još bolje komunikacije nastavimo sa ovom dobrom praksom i učinimo sve da možete nesmetano obavljati svoje svakodnevne aktivnosti koristeći naša softverska rešenja.

Novo vreme, nove tehnologije i novi pristup organizaciji poslovanja, zahtevaju i određene promene u radu naše službe tehničke podrške. Drago mi je da mogu da najavim formiranje Call Centra preko koga ćete, preko jednog broja telefona, moći da prijavite sve vaše probleme, da iznesete zahteve, verujem i pohvale, a trudićemo se da vam na raspolaganju bude i van našeg radnog vremena.

Zbog sve češće mogućnosti pružanja podrške putem udeljenog pristupa, očekujemo da se vaše primedbe ili zahtevi rešavaju znatno brže i efikasnije. Ovaj način pružanja podrške će sigurno doprineti da i troškovi koje ste do sada imali za podršku budu niži, pre svega iz razloga što će se naplaćivanje ovog vida pružanja usluge tarifirati po 25% nižoj ceni za započeti sat od standardne i bez naplaćivanja izlaska na teren.

Predlažemo da sve zahteve koje imate, vezane za nadogradnju naših rešenja koje koristite šaljete putem maila kako bi se oni blagovremeno razmotrili od stane našeg razvojnog tima i vi bili obavešteni o načinu njihove implementacije.

Naša preporuka je da svi korisnici koji možda do sada nisu imali mogućnost korišćenja Interneta
u svojim kompanijama ili objektima, razmisle o njegovom uvođenju i stvaranju mogućnosti za pružanje usluge ovog tipa.

Na kraju, želeo bih da vas informišem da ćemo vrlo brzo krenuti sa izdavanjem News lettera putem koga nam je namera da vas obavestimo o svim novitetima vezanim za naša aplikativna rešenja, nove proizvode, akcijama koje budemo sprovodili, a sve sa ciljem da uspostavimo još bolju i kvalitetniju komunikaciju i unapredimo našu saradnju.

Preuzmite dokument.