Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Novosti 

Mihajlović Soft proslavio jubilej - 20 godina rada

Mihajlović Soft je sa prijateljima 31. marta svečano proslavio redak jubilej privatnog preduzetništva u Srbiji – 20 godina uspešnog rada. Detaljnije...


 Members of Nis Cluster of Advanced Tehnologies

Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...

Partnerstvo 

Poverenje, poštovanje i zajednička saradnja predstavljaju suštinu uspešnog partnerstva. Kao tim koji se neprekidno razvija i uvećava, pozivamo Vas, da stupite u kontakt sa nama i proverite, koje su Vaše prilike za boljim poslovanjem.

Rešenja koja distribuiramo, su proverena rešenja. Iza nas je veliki broj zadovoljnih kompanija koje su znale da iskoriste naše znanje i iskustva.

U koliko se prepoznajete u navedenim delatnostima, Vaš se uspeh ne dovodi u pitanje.

Postanite naš PARTNER!

Poslujemo sa velikim brojem preduzeća, institucija, organizacija i drugim pravnim licima od kojih izdvajamo:


  Telix D.O.O.
Novi Sad
www.telix.rs

Yumis D.O.O.
Niš

www.yumis.rs

Put Inženjering
Niš

www.putinzenjering.com
  Monopol D.O.O.
Niš
www.monopol.rs
webshop.monopol.rs
 
  Gerontološki centar
Niš
 
  Dom za odrasla invalidna lica i stara lica
Doljevac
 
  Nicom
Niš
www.ni-com.rs
  Hotel Niški cvet
Niš
www.niskicvet.com
  My Place Hotel
Niš
www.hotelmyplace.com
  Hotel Tami Residence
Niš
www.tamiresidence.com
  Hotel Aleksandar
Niš
www.hotel-aleksandar.com
  Hostel Evropa
Niš
www.hostel-evropa.rs
Auto kuća Švaba Auto
Surdulica
 
  Pakom grupa
Niš
www.pakomgrupa.com
  Mašinski fakultet
Niš
www.masfak.ni.ac.rs
 ; GMG Computers
Paraćin
www.gmg.rs
  Comtel  Computers
Niš
www.comtel.rs
  M&G Electronic
Niš
www.mgelectronic.rs
  Ruck-Zuck
Niš
webshop.ruckzuck.rs
  SD Electronic
Niš
www.sdelectronic.rs
  Benni plus D.O.O.
Niška Banja
www.benniplus.co.rs
  Timor
Kuršumlija
 
  Summit Trading
Niš
www.elite.rs
  SZR Europlast
Niš
www.szr-europlast.rs
  Grosis D.O.O.
Niš
www.grosis.rs
  Cynk-Mal D.O.O.
Aleksinac
www.cynkmal.rs
  Ni-medic D.O.O.
Niš
 
  Plast-DENT
Niš
www.plastdent.com
  Frigonais
Niš
 
  Nitehnoklima
Niš
 
  Prity Line
Niš
www.prity.rs
  Specijalna bolnica "SOKOBANJA"
Sokobanja
www.soko-banja.rs
  Sam-Son Company D.O.O.
Niš
 
  Ilićtekstil
Niš
www.ilictekstil.co.rs
  Nišprodukt
Mramor
www.nisprodukt.com
  Biftek
Niš
 
  Milsa
Niš
 
  STR Uzor
Sokobanja
 
  Ekstra testera komerc D.O.O.
Niš
www.ekstratestera.com
  Lik promet D.O.O.
Niš
 
Touring Europa D.O.O.
Niš
www.touringeuropa.co.rs
  Miss promet D.O.O.
Niš
 
  Naše vreme D.O.O.
Niš
www.nasevreme.com
  Start Niš Eksport Imort D.O.O.
Niš
webshop.startnis.com
  Pozorište lutaka Niš
Niš
www.nispuppets.org.rs