Mihajlović Soft Niš - Program za knjigovodstvo, robno, materijalno, finansijsko, pc kasa, knjigovodstveni softver za veleprodaju i maloprodaju. Mihajlović Soft, program za knjigovodstvo, proizvodnju, veleprodaju, maloprodaju, komercijalu, fakture, fakturisanje, knjigovodstveni program, knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, robno, materijalno, skladišno, budzetsko, finansijsko, pogonsko, proizvodnja, evidencija pdv, e-banking, osnovna sredstva, kadrovska evidencija, obracun zarada, servis, upravljanje zalihama, maloprodaja, pc kasa, hotel manager, softver. Robno knjigovodstvo omogućava praćenje tokova robe, materijala, gotovih proizvoda, praćenje magacina, kupaca i dobavljača, evidenciju poslovnih saradnika i partnera. Moguće je štampanje računa otpremnica - faktura, predračuna - profaktura, ponuda, računa, analitičke i sintetičke kartice artikala, lager listi, dnevnika prometa, tovarnih listova, analize prometa po artiklima, referentima, partnerima i razlike u cenama (za artikle, za partnere) sa grafičkim prikazom. Finansijsko knjigovodstvo je kompjuterski program koji omogućava generisanje bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa novčanih tokova na važećim obrascima. Moguce je štampanje seta obrazaca propisanih podzakonskim aktima o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja, kao što su štampa glavne knjige i konto kartica, pregled i štampa dnevnika prometa preduzeća, bruto bilansa, pregled otvorenih i zatvorenih stavki, stanje na dan... Program za vođenje maloprodaje, radnje, prodavnice, program za restorane, kafiće, apoteke, dragstore, pouzdan za fiskalne štampače i kase. PC kasa sa podrškom za Galeb FP550, Ei STN Colibri, INT Raster FP600, HCP P2DS, HCP Flexi. Obračun zarada zaposlenih je program sa elementima i svojstvima za unos osnovnih podataka o zaposlenom, definisanje primanja, poreza i doprinosa zaposlenog, definisanje obračuna, obradu zarade kroz masovnu i pojedinačnu obradu, formiranje virmanskih naloga. GERKOR - Softver za praćenje poslovanja gerontoloških centara i domova za stara i invalidna lica prati sve korake počev od prijema korisnika, preko formiranja obavezne dokumentacije, evidencije odsustva, formiranja izveštaja, pa sve do obračuna usluga i praćenja zaduženja korisnika. Parking sistem je kompjuterski program za automatsko upravljanje i naplatu parkiranja na zatvorenim parkinzima. Sistem za kontrolu redova na šalterima i pružanje informacija je kompjuterski program za elektronsku kontrolu redova i pružanje informacija korisnicima i radnicima u šalter salama.
Partneri 
Licenciranje softvera 

Zaštitite sebe od neprijatnosti i visokih kazni. Proverite da li je softver koji koristite legalan. Mi smo tu da Vam pomognemo.

Detaljnije...


Web sajtovi


Pored izrade poslovnih aplikacija, bavimo se i izradom web sajtova. Prilikom izrade svakog projekta korisnik je aktivno uključn u planiranje i osmišjavanje najboljeg mogućeg rešenja kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu.
Prednosti:
 • Prilagođavanje modernim svetskim trendovima
 • Izazovni izgled stranica
 • Optimizacija sajta radi dobre pozicioniranosti na internetu
Pored izrade poslovnih aplikacija, bavimo se i izradom web sajtova. Prilikom izrade svakog projekta korisnik je aktivno uključn u planiranje i osmišjavanje najboljeg mogućeg rešenja kako u funkcionalnom tako i u estetskom smislu.

Ukoliko korisnik već ima sajt, pa je potrebno samo održavanje, ažuriranje i osvežavanje sadržaja kako biste konstantno bili kvalitetno predstavljeni Vašim korisnicima, takođe nam se možete obratiti. Naša paleta ponude je:

 • razvijanje prototipa dizajna,
 • poboljšavanje postojećeg dizajna,
 • proizvodnja potpuno novog dizajna,
 • davanje starim sajtovima novi izgled.
 • interiranje slike Vaše kompanije na Vašu web stranu,
 • internet trgovinska rešenja,
 • web hosting.

Specijalizovani smo za web razvoj stručnih službi. Mi ne proizvodimo samo atraktivne proizvode i web strane, već i pružamo prilagodljive specijalizovane usluge za sve vrste organizacija. Usluge podrazumevaju prilagođavanje programiranja, pretraživanje baze podataka, kataloška pretraga na internetu, trgovačke kartice, forum za diskusije na internetu, i forum za korisnike.

Dakle, nudimo Vam efikasna, kvalitetna, kreativna i nadasve pristupačna rešenja. Svaki projekat se realizuje po specifikaciji klijenata i u potpunosti je spreman da odgovori na Vaše zahteve. Kvalitetan, dobro dizajniran web identitet postaje esencijalno važan u današnjem poslovanju, projektujući profesionalan pristup i ističući sve prednosti i kvalitete Vašeg proizvoda ili usluge.
 


Osobine:

 • Active Server Pages (ASP), PHP, COM, DCOM, HTML, XML, Java Script, Macromedia Flash